• »

Przyznana dotacja na modernizację drogiWtorek, 09 maja 2017

Uprzejmie informujemy, że wniosek  Gminy Tymbark złożony do Urzędu Mrszałkowskiego Województwa Małopolskiego o udzielenie dotacji na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych został rozparzony pozytywnie.

W zwiazku z powyższym Gmina otrzymała dotację w wysokości 30 tys zł ze środków Województwa na zadanie pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. ewid. Nr 1537 w miejscowości Tymbark”. Zakres robót polegał będzie na poprawie warunków jezddnych poprzez uzupełnienie podbudowy z kruszywa naturalnego, udrożnieniu przydrożnych rowów i przepustów. Remont zostanie wykonany na odcinku ok 320m.

GALERIA

Najnowsze galerie

VIDEO PREZENTACJA Gminy Tymbark

Wirtualny spacer po Gminie Tymbark