• »

LGD - ogłoszenie o naborzeCzwartek, 29 czerwca 2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska” uprzejmie informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:
 budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej,
 podejmowania działalności gospodarczej,
 rozwijania działalności gospodarczej,
w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, Objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 22.06.2017 r do 11.07.2017 r (termin składania wniosków upływa 11.07.2017 r o godz. 15.00). Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie LGD ul. Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa, od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00.
Zakres tematyczny operacji:
PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.2 Rozwój infrastruktury niekomercyjnej wspierającej atrakcyjność turystyczną obszaru LGD ujętego w Lokalnej Strategii Rozwoju. (Limit dostępnych środków w naborze wynosi 1 900 000 zł)
PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.7 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych branży turystycznej i okołoturystycznej, w tym: Działania mające wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu i/lub działania ukierunkowane na innowację ujętego w Lokalnej Strategii Rozwoju. (Limit dostępnych środków w naborze wynosi 300.000 zł)
PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.3 Rozwój podmiotów gospodarczych ważnych dla rozwoju regionu ujętego w Lokalnej Strategii Rozwoju. (Limit dostępnych środków w naborze wynosi 650.000 zł)
PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.4 Rozwój działalności turystycznych i okołoturystycznych Beskidu Wyspowego, w tym: Działania mające wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu i/lub działania ukierunkowane na innowację ujętego w Lokalnej Strategii Rozwoju. (Limit dostępnych środków w naborze wynosi 700.000 zł)
Więcej informacji znajdą beneficjenci na stronie LGD- www.lgdlimanowa.eu

Najnowsze galerie

VIDEO PREZENTACJA Gminy Tymbark

Wirtualny spacer po Gminie Tymbark