• »

CybernauciŚroda, 05 lipca 2017

„Cybernauci – to kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci”, projekt szkoleniowy realizowany przez fundację Nowoczesna Polska w partnerstwie z Collegium Civitas. Głównym działaniem w projekcie jest realizacja warsztatów z uczniami, rodzicami i nauczycielami szkół wszystkich poziomów w całej Polsce.  Celem zaś projektu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa korzystania z sieci przez dzieci i młodzież, a także ich rodziców, opiekunów i nauczycieli.

   W  dniach 23 i 24 maja 2017r. w Szkole Podstawowej w Zawadce odbyły się warsztaty z uczniami klasy II i III oraz uczniami klas IV-VI w ramach realizacji projektu.  Przeszkoleni  zostali również nauczyciele, a także grupa rodziców.  Tematyka warsztatów obejmowała bezpieczne korzystanie z  internetu oraz reagowanie na zagrożenia. Uczniowie byli niezwykle zainteresowani zajęciami. Owocem ich pracy są ciekawe plakaty wykonane przez nich samych.                                                                                                                  

  D. Leśniak

GALERIA

Najnowsze galerie

VIDEO PREZENTACJA Gminy Tymbark

Wirtualny spacer po Gminie Tymbark