• »

Relacja z XXXI Sesji Rady Gminy TymbarkCzwartek, 14 września 2017

W dniu 12 września br. odbyła się XXXI Sesja Rady Gminy Tymbark, w której uczestniczyło 11 Radnych. Po otwarciu sesji i stwierdzeniu prawomocności obrad, Przewodnicząca Rady przystąpiła do realizacji porządku obrad. W dalszej części obrad Przewodnicząca przystąpiła do procedowania projektów uchwał. Ostatecznie Rada przyjęła uchwały w następujących sprawach:

- zmiany uchwały Nr XXIV/133/2016 Rady Gminy Tymbark z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Tymbark. Uchwała dotyczy ograniczenia obszaru rewitalizacji do miejscowości Podłopień i Tymbark. Z uwagi na bardzo rozproszoną zabudowę mieszkaniową w obszarze rewitalizacji nie uwzględnia się miejscowości Zamieście i Zawadka.

- w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/168/2017 Rady Gminy Tymbark z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Tymbark na lata 2017-2023. Uchwała dotyczy aktualizacji podobszarów rewitalizacji, co jest niezbędne przy ubieganiu się o dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych.

Najnowsze galerie

VIDEO PREZENTACJA Gminy Tymbark

Wirtualny spacer po Gminie Tymbark