• »

Wdrożenie e-usług publicznych w Gminie TymbarkCzwartek, 21 września 2017

Przedmiotem projektu jest uruchomienie elektronicznej obsługi mieszkańców w urzędzie poprzez wdrożenie nowych rozwiązań informatycznych, mających na celu przyspieszenie i usprawnienie procedur urzędowych w Gminie Tymbark m.in. wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów, usług konsultacyjnych, uruchomienie e-usług finansowych, uruchomienie systemu ostrzegania i powiadamiania SMS.  Ponadto w ramach realizacji zadania zostanie zakupiony sprzęt elektroniczny. 

Wójt Gminy  Tymbark informuje o podpisaniu umowy z wykonawcami na zadanie „Wdrożenie e-usług publicznych w Gminie Tymbark”. Zadanie zostało podzielone na dwie części:

I część - Zakup licencji i wdrożenie oprogramowania, wykonanie modernizacji systemu dziedzinowego oraz uruchomienie e-usług publicznych.

Wykonawcą części I zostało konsorcjum firm:  MADKOM SA oraz KORELACJA Systemy Informatyczne Sp z o.o. Wartość umowy to 202 335,00 zł.

II część - Rozbudowa informatycznej infrastruktury sprzętowej

Wykonawcą części II została firma: Vescom Sp. z o.o. Wartość umowy: 117 942,77 zł

 

Zadanie jest współfinansowane w 75 % z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

 

 

 

 

Najnowsze galerie

VIDEO PREZENTACJA Gminy Tymbark

Wirtualny spacer po Gminie Tymbark