• »

Zarządzenie Wójta Gminy TymbarkPoniedziałek, 02 października 2017

Pniżej w załączniku umieszczamy zarządzenie Wójta Gminy Tymbark z dnia 25 września 2017 roku. W sprawie składania materiałów planistycznych i wniosków do opracowania projektu budżetu i wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tymbark na 2018 rok.

ZAŁĄCZNIKI

Najnowsze galerie

VIDEO PREZENTACJA Gminy Tymbark

Wirtualny spacer po Gminie Tymbark