• »

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy TymbarkCzwartek, 05 października 2017

Z A P R O S Z E N I E

 

Zapraszam na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Tymbark, które odbędzie się w dniu 10 października 2017 roku /wtorek/ o godz. 1330 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Tymbarku.

 Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Ustalenie wysokości przyznania środków finansowych na zimowe utrzymanie dróg w gminie Tymbark na rok 2018.
  3. Omówienie spraw bieżących.
  4. Wolne wnioski.
  5. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący komisji

Zbigniew Papież

                                                                                                        

                                                                                      

Najnowsze galerie

VIDEO PREZENTACJA Gminy Tymbark

Wirtualny spacer po Gminie Tymbark