• »

Zakończenie przebudowy drogi gminnej od GS do Szkoły MuzycznejWtorek, 10 października 2017

W dniu 09.10.2017r.  odbył się  odbiór przebudowanej drogi gminnej od GS obok zakładu MWS Tymbark do skrzyżowania z droga powiatową w kierunku Piekiełka. Spotkanie  rozpoczęło się na parkingu obok Firmy MWS Tymbark, gdzie Wójt Gminy Tymbark Paweł Ptaszek przywitał wszystkich zebranych gości. Wójt podkreślił znaczenie przebudowanej drogi z punktu widzenia  dostępności do infrastruktury publicznej (szkoła muzyczna, lodowisko, boisko sportowe) oraz dla przedsiębiorców, którzy korzystają z tej drogi, a także dla wszystkich mieszkańców Gminy. Następnie wszyscy zgromadzeni udali się do Przedszkola Samorządowego, gdzie miała miejsce prezentacja podsumowująca tą jedną z kluczowych inwestycji w ostatnim czasie w Gminie Tymbark.

Wójt Gminy przedstawił w niej inwestycję począwszy od złożenia wniosku na dotację we wrześniu 2016 r., poprzez uzyskanie promesy z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, rozpoczęcia i przebiegu robót, aż do zakończenia prac. 

Na zakończenie wypowiedzi wyraził  podziękowania dla wszystkich zaangażowanych w to przedsięwzięcie w szczególności, radnym którzy wspierali inwestycję, pracownikom Urzędu Gminy, firmie Zibud która wykonywała prace, kierownikowi budowy Pani Annie Szewczyk-Dudzie oraz współfinansującym modernizację Firmie MWS Tymbark z Panem Prezesem Dariuszem Czechem na czele, firmie Joniec, Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska z Prezesem Józefem Drożdżem. Na ręce Dyrektora PZD Pana Marka Urbańskiego oraz Radnego Powiatowego Czesława Kawalca złożył również podziękowania dla  Jana Puchały Starosty Limanowskiego, za udział Powiatu Limanowskiego jako partnera w realizacji projektu.

Modernizacja została zrealizowana w  ramach zadania współfinansowanego z  „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata  2016-2019”.

Ogólny zakres prac obejmował między innymi roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne, odwodnienia, poszerzenia drogi, utwardzenie pobocza, budowę chodnika, przebudowę wlotu skrzyżowania z drogą powiatową, regulację zjazdów, zatokę przystankową oraz rozbudowę oświetlenia ulicznego. Wykonane prace  przyczyniły się w dużym stopniu do poprawy infrastruktury i komunikacji drogowej, a także poprawy estetyki.  Nowe chodniki, nawierzchnia asfaltowa, czy oświetlenie uliczne znacznie podniosły bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg co znacznie wpływa na poprawę komfortu i jakości życia mieszkańców naszej gminy.

Wartość całej inwestycji wyniosła 874 tys. zł z czego Gmina Tymbark pozyskała dotację celową z budżetu państwa w wysokości 437 tys. zł co stanowiło 50% kosztów kwalifikowanych realizacji przedmiotowego zadania. Pozostała część pochodziła ze środków własnych gminy oraz od partnerów projektu w łącznej kwocie ponad 67tys. zł. 

GALERIA

Najnowsze galerie

VIDEO PREZENTACJA Gminy Tymbark

Wirtualny spacer po Gminie Tymbark