• »

Nabór deklaracji wstępnych fotowoltaika – kolektory słoneczneŚroda, 11 października 2017

W związku z zamiarem przystąpienia Gminy Tymbark wraz z Gminami ościennymi do projektu mającego na celu pozyskanie środków finansowych na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Wójt Gminy Tymbark ogłasza nabór deklaracji wstępnych. Mieszkańcy Gminy Tymbark zainteresowani udziałem w projekcie powinni wypełnić deklarację wstępną i dostarczyć ją do Urzędu Gminy Tymbark w terminie do 13 października br. do sekretariatu Urzędu w godzinach pracy Urzędu. Osoby, które złożyły ankiety na montaż kolektorów słonecznych w roku ubiegłym zostaną ujęci w projekcie bez konieczności ponownego składania deklaracji.

Dofinansowanie do instalacji wyniesie  do 60% kosztów kwalifikowanych. Wysokość dopłaty ze strony mieszkańca zostanie ustalona po uzyskaniu dofinansowania  oraz przeprowadzeniu postępowania przetargowego. Planowany termin realizacji projektu: 2018-2020. Brak możliwości montażu  instalacji na dachu pokrytym eternitem.

Deklaracje dostępne są do pobrania poniżej oraz w Urzędzie Gminy Tymbark w sekretariacie lub  pok. nr 16.  

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Urzędem Gminy pod nr 183325637 wew. 31 lub 32.

ZAŁĄCZNIKI

Najnowsze galerie

VIDEO PREZENTACJA Gminy Tymbark

Wirtualny spacer po Gminie Tymbark