• »

Dzień Edukacji Narodowej w Gminie TymbarkWtorek, 17 października 2017

Stało się już tradycją, iż  w okolicy 14 października obchodzimy uroczyście Gminny Dzień Edukacji Narodowej. W tym roku uroczystość ta odbyła się 16 października w Bibliotece Publicznej w Tymbarku. Wśród zgromadzonych gości znaleźli się: Wójt Gminy Tymbark dr Paweł Ptaszek, starszy wizytator Józef Wojas, Przewodnicząca Rady Gminy Pani Zofia Jeż, pracownicy administracji, czynni oraz emerytowani nauczyciele i pracownicy administracji i obsługi wszystkich jednostek oświatowych z terenu gminy.

         Jako pierwszy głos zabrał gospodarz uroczystości Wójt Paweł Ptaszek, który złożył wszystkim przybyłym serdeczne życzenia oraz podziękowania za zaangażowanie i pasję. Następnie  omówił wyzwania gminnej oświaty oraz wspomniał o trwających inwestycjach m.in.  termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Tymbarku, planowanej modernizacji boisk sportowych oraz realizowanych innych pracach w placówkach  oświatowych gminy.  Szczególne uznanie skierował w stronę Dyrektorów placówek oświatowych, którym dziękował za pogodzenie trudnej roli menadżera i nauczyciela. Wskazywał  on na kierunki zmian, jakie nastąpiły w ostatnim czasie w oświacie. Podkreślił również,  jak trudnym było przeprowadzenie reform na gruncie samorządowym, tak by były najmniej odczuwalne zarówno dla nauczycieli, jak i dla uczniów. Podziękował również pracownikom Urzędu, Pani Sekretarz, pracownikom ZEAS-u, radnym, kuratorium oświaty na ręce obecnego starszego wizytatora Józefa Wojasa, nie zapomniał też o emerytach.  

Kolejno słowa uznania do wszystkich nauczycieli skierował Pan Józef Wojas, dziękując za wkład pracy i poświęcenie. Zaznaczył on, iż w świetle nowych zmian w oświacie kuratorium ma być organem wspierającym placówki oświatowe. Instytucje te wspierać mają się
w wymianie doświadczeń, dla jak najpełniejszego rozpoznawania potrzeb wszystkich uczniów, stąd też liczy na pełną współpracę.

           Przy okazji głos zabrała także Przewodnicząca Rady Gminy Pani Zofia Jeż. Życzyła ona wszystkim nauczycielom sukcesów na gruncie zawodowym. Zaznaczyła, iż w ramach dobrej współpracy z kuratorium liczy na wsparcie w pozyskiwaniu dodatkowych funduszy na rozwój oświaty w naszej gminie.

          Po wystąpieniach gości, głos zabrali dyrektorzy z poszczególnych szkół i przedszkola, którzy wręczyli nagrody najbardziej zasłużonym pracownikom swoich placówek. Na koniec wręczone zostały nagrody Wójta dla szczególnie wyróżniających się w środowisku lokalnym nauczycieli oraz wszystkich Dyrektorów, jak również list gratulacyjny dla nauczyciela dyplomowanego. 

Szczególne podziękowania z wręczeniem symbolicznej róży skierowano do obecnych emerytowanych nauczycieli i pracowników szkół. Na zakończenie uroczystości Pani Maria Juszczyk  odczytała wiersz pod tytułem „Biblioteka”.

Imprezę  Dnia Edukacji Narodowej prowadziła Pani Dorota Wilk, a całą uroczystość uświetnił występ uczennic ze Szkoły Podstawowej w Tymbarku: Alicji Szarłowicz, Weroniki Moskal, sióstr Juli i Magdaleny Dziadoń oraz grupy wokalnej ze Szkoły Podstawowej w Podłopieniu. Po zakończonej oficjalnej części wszyscy zebrani goście zostali zaproszeni na okolicznościowy poczęstunek przygotowany przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Zawadki.

 

 

Małgorzata Dudziak 

GALERIA

Najnowsze galerie

VIDEO PREZENTACJA Gminy Tymbark

Wirtualny spacer po Gminie Tymbark