• »

Podsumowanie XXIII Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2017Poniedziałek, 30 października 2017

Dnia 27.10.2017r. odbyło się podsumowanie Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2017 na uroczystej gali pod patronatem honorowym Jacka Krupy Marszałka Województwa Małopolskiego . Gala ta miała miejsce w Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Mucharzu / powiat wadowicki /.

Uroczystość uświetniły swoimi występami zespoły artystyczne z Gminy Mucharz. Zwycięskie drużyny młodzieżowe otrzymały wyróżnienia zespołowe i indywidualne zdobyte podczas  „Gminnego Młodzieżowego Turnieju Piłki Nożnej ”.

W Gminie Tymbark w roku 2017 zorganizowano 47 imprez o charakterze turystyczno –sportowym ; wzięło udział w sumie 2807 mieszkańców ; 171 osób wykonało test Coopera . To wszystko pozwoliło na zdobycie przez Gminę 4 miejsca w klasyfikacji wojewódzkiej oraz 13 miejsca w klasyfikacji ogólnopolskiej.

Wyróżnienie dla Gminy Tymbark odebrał Wójt Paweł Ptaszek wraz z koordynatorem Turnieju Barbarą Janczy.

Jest to wyróżnienie dla wszystkich, którzy wzięli udział w gminnych obchodach IX Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich w ramach, którego odbył się XXIII Sportowy Turniej Miast i Gmin 2017. Bardzo serdecznie dziękujemy organizatorom wszystkich imprez.

GALERIA

Najnowsze galerie

VIDEO PREZENTACJA Gminy Tymbark

Wirtualny spacer po Gminie Tymbark