• »

Porozumienie pomiędzy UP a Przedszkolem SamorządowymŚroda, 08 listopada 2017

W dniu wczorajszym (06.11.2017 r.) podczas uroczystej gali w budynku Europejskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Multimedialnego przy ulicy Jęczmiennej w Krakowie podpisano porozumienie pomiędzy Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie, a Przedszkolem Samorządowym im. Hansa Christiana Andersena w Tymbarku. Akt umowy i pamiątkową tabliczkę z rąk Rektora  UP prof. dr hab. Kazimierza Karolczaka odebrała Pani Dyrektor Krystyna Kałużna oraz koordynator projektu  Anna Leśniak.

Na mocy umowy przedszkole stało się tzw. „Szkołą Ćwiczeń Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie” i jedną spośród 100 placówek oświatowych (przedszkoli, szkół podstawowych, liceów i poradni psychologiczno – pedagogicznych) z terenu województwa małopolskiego, w których doceniona jakość kształcenia i prowadzonych innowacji  ma wpłynąć m.in. na  doskonalenie warsztatu pracy przyszłych nauczycieli – studentów UP.

Dodatkowo dzięki zawartemu porozumieniu nauczyciele Przedszkola Samorządowego w Tymbarku będą mieli możliwość udziału w warsztatach, szkoleniach i konferencjach  oraz projektach badawczych współorganizowanych przez UP, rozszerzając tym samych prowadzoną przez siebie działalność innowacyjną.  Wychowankowie placówki systematycznie uczestniczyć będą we wszelkich działaniach organizowanych przez Uczelnię i studentów.

GALERIA

Najnowsze galerie

VIDEO PREZENTACJA Gminy Tymbark

Wirtualny spacer po Gminie Tymbark