• »

Zaproszenie na XXXIII Sesję Rady Gminy TymbarkPoniedziałek, 13 listopada 2017

 Serdecznie zapraszam na XXXIII Sesję Rady Gminy Tymbark, która odbędzie się w dniu 20 listopada 2017r. / poniedziałek / o godz. 1600 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Tymbarku.

Porządek XXXIII Sesji Rady Gminy:

 1. Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie zmian zgłoszonych do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Gminy.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy Tymbark z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym należności stanowiących dochody budżetu Gminy Tymbark.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. „Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych w ramach poddziałania 4.1.1. Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”, na terenie Gmin: Limanowa, Laskowa, Tymbark, Słopnice, Łukowica oraz Miasta Limanowa.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie  stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Józefa Marka w Tymbarku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Józefa Marka w Tymbarku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Podłopieniu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza w Podłopieniu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Zawadce w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Zawadce.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy  finansowej Gminie  Gąsawa
  w powiecie żnińskim, województwo kujawsko-pomorskie.
 13. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Tymbark za rok szkolny 2016/2017.
 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 15. Wystąpienia zaproszonych gości.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zakończenie obrad XXXIII Sesji Rady Gminy

 

Przewodnicząca Rady

         /-/ Zofia Jeż

Najnowsze galerie

VIDEO PREZENTACJA Gminy Tymbark

Wirtualny spacer po Gminie Tymbark