• »

Dofinansowanie na wdrożenie e-usług w urzędzieCzwartek, 23 listopada 2017

 

Gmina Tymbark otrzymała dofinansowanie realizacji projektu pn. Wdrożenie e-usług publicznych w Gminie Tymbark  z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 2 Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja.

Cel projektu: usprawnienie realizacji spraw o charakterze publicznym poprzez zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informatycznych oraz komunikacyjno-informacyjnych w zakresie realizacji zadań publicznych na terenie Gminy Tymbark.

Zakres projektu obejmuje świadczenie e-usług publicznych, informatyzację urzędu, jak również standaryzację, efektywność i bezpieczeństwo e-administracji.

Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu poziomu realizowanych usług publicznych w Urzędzie Gminy Tymbark. Informatyzacja Urzędu zapewni znaczny wzrost wydajności i efektywności pracy urzędników oraz będzie stanowiła wsparcie rozwoju społeczeństwa cyfrowego.

 

Wartość projektu: 350 427,00  PLN
   Wkład Funduszy Europejskich: 262 820,25 PLN

Najnowsze galerie

VIDEO PREZENTACJA Gminy Tymbark

Wirtualny spacer po Gminie Tymbark