• »

Sprzęt z Funduszu SprawiedliwościŚroda, 06 grudnia 2017

1 grudnia 2017 roku w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie Wójt Gminy Tymbark  –  Paweł Ptaszek i Skarbnik Gminy  –  Zofia Duda, podpisali z Ministerstwem Sprawiedliwości umowę na dotację z Funduszu Sprawiedliwości z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Tymbarku i Podłopienia.

Konkurs na terenie województwa małopolskiego był organizowany pilotażowo. W odpowiedzi na ogłoszenie naboru złożonych zostało ponad 170 wniosków, w tym również z Gminy Tymbark, który uzyskał pozytywną weryfikację.

Z Funduszu Sprawiedliwości dotacja dla gminy wynosi 10 890,00 zł w ramach, której zostaną zakupione torby medyczne PSP R-1 do ratowania zdrowia i życia ludzi.

Otrzymana dotacja z Ministra Sprawiedliwości pozwoli naszym jednostkom, działającym w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego, co zwiększy bezpieczeństwo Mieszkańców gminy poprzez możliwość szybkiego reagowania w nagłych wypadkach  –  podsumowuje Paweł Ptaszek Wójt Gminy Tymbark.

Robert Nowak

 

         

 

 

Współfinansowano ze środków - Funduszu Sprawiedliwości,
którego dysponentem jest Mistrerstwo Sprawiedliwości

GALERIA

Najnowsze galerie

VIDEO PREZENTACJA Gminy Tymbark

Wirtualny spacer po Gminie Tymbark