• »

XXXIV Sesja Rady Gminy TymbarkCzwartek, 14 grudnia 2017

Serdecznie zapraszam na XXXIV Sesję Rady Gminy Tymbark, która odbędzie się w dniu 28 grudnia 2017 r. (czwartek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Tymbarku.

Porządek XXXIV Sesji Rady Gminy:

 1. Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie zmian zgłoszonych do porządku obrad.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Tymbark z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Uchwalenie Budżetu Gminy Tymbark na rok 2018.

a) przedstawienie projektu budżetu gminy na rok 2018,

b) zapoznanie z opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej Krakowie,

c) przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy,

d) przedstawienie stanowiska Wójta Gminy do zgłaszanych wniosków przez Komisje Rady Gminy,

e) dyskusja,

f) przeprowadzenie głosowania nad projektem uchwały budżetowej.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tymbark – 2018 r.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tymbark- 2017 r.
 3. Podjecie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Nr XV/80/2015 Rady Gminy Tymbark z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia lokalnego programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży.
 5. Uchwała Rady Gminy Tymbark w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji na wymianę kotłów w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Tymbark w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywanie Problemów Alkoholowych oraz Narkomani na terenie Gminy Tymbark na rok 2018.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 8. Wystąpienia zaproszonych gości.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zakończenie obrad XXXIV Sesji Rady Gminy.

 

Przewodnicząca Rady

/-/ Zofia Jeż

Najnowsze galerie

VIDEO PREZENTACJA Gminy Tymbark

Wirtualny spacer po Gminie Tymbark