• »

Wspólne Posiedzenie Komisji RGCzwartek, 14 grudnia 2017

Zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska Gospodarki Komunalnej z Komisją Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Bezpieczeństwa Publicznego oraz z Komisją Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Sportu Rady Gminy Tymbark, które odbędzie się w dniu 20 grudnia 2017 roku (środa) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Tymbarku.

 Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Analiza materiałów na Sesję Rady Gminy Tymbark.
  3. Wolne wnioski.
  4. Zakończenie obrad.

PrzewodniczącaRady

/-/ Zofia Jeż

 

Najnowsze galerie

VIDEO PREZENTACJA Gminy Tymbark

Wirtualny spacer po Gminie Tymbark