• »

„Bezpieczna+” w SP w ZawadceCzwartek, 14 grudnia 2017

W Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Zawadce od września do grudnia 2017 r. realizowany jest program „Bezpieczna +”. Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego z budżetu państwa w ramach realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015 – 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w  szkołach – „Bezpieczna+”. Łączna wartość projektu: 18 399,00 zł, w tym wkład własny 3 679,80 zł.

Realizacja działań ma na celu przede wszystkim wzbogacenie wiedzy na temat bezpieczeństwa w sytuacjach zagrożenia w miejscach publicznych oraz górach, a także przygotowanie uczniów do efektywnego i aktywnego uczestnictwa w kulturze poprzez wzbogacenie wiedzy na temat kultury regionu.

Od września do listopada zostały zrealizowane następujące działania:

1. Jak zachować się w obliczu niebezpieczeństwa? Propagowanie bezpiecznych zachowań wśród uczniów:

  • debata z funkcjonariuszami policji z Komendy Powiatowej Policji w Limanowej na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, bezpiecznego poruszania się w miejscach publicznych oraz właściwego zachowania wobec obcych;
  • próbna ewakuacja z udziałem przedstawicieli policji, Państwowej Straży Pożarnej z Limanowej oraz OSP w Tymbarku;
  • spotkanie z przedstawicielami Państwowej Straży Pożarnej z Limanowej, którego celem było zapoznanie uczniów kl. I i III z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa wynikającymi z różnego rodzaju zagrożeń w domu, w szkole i poza nią;
  • konkurs na rymowankę promującą bezpieczeństwo na drodze;
  • wykonanie plakatu promującego bezpieczeństwo w miejscach publicznych.

2. „W górach bezpiecznie” - zasady bezpiecznego wędrowania po górach oraz zapoznanie się z pracą ratowników górskich:

  • zajęcia terenowe prowadzone przez ratowników GOPR w Rabce-Zdroju dotyczące zachowania się w górach w sytuacjach ekstremalnych (burza, załamanie pogody, wypadek), topografii gór, orientacji w terenie, nauki udzielania pierwszej pomocy, a także wzywania GOPR w czasie wypadku w górach;
  • opracowanie gazetki tematycznej na temat: Jak się zachować w obliczu niebezpieczeństw i w różnych sytuacjach kryzysowych?

3. Poznanie tradycji związanych z regionem Podhala:

  • zwiedzanie Muzeum Regionalnego w Rabce-Zdroju;
  • zajęcia edukacyjne w Muzeum Górali i Zbójników w Rabce-Zdroju;
  • spotkanie z Kołem Gospodyń Wiejskich z Zawadki - poznanie dawnych zabaw i piosenek regionalnych.

Obecnie uczniowie klas I i III wraz z wychowawcami pracują nad przygotowaniem inscenizacji profilaktycznej promującej bezpieczeństwo „Jestem bezpieczny - nie jestem sam”, a klasy IV–VI - przedstawienia bożonarodzeniowego „Tradycje bożonarodzeniowe w góralskiej wiosce”. Uczniowie przygotowują również plakaty i zaproszenia. Dzięki dalszej współpracy z Kołem Gospodyń Wiejskich uczniowie poznają tradycje i zwyczaje bożonarodzeniowe.

Podsumowaniem działań będzie szkolny turniej wiedzy o bezpieczeństwie oraz wydanie specjalnego numeru gazetki szkolnej. 

Do realizacji zaplanowanych działań zakupiono podróżną apteczkę pierwszej pomocy, zestaw mikrofonów, drukarkę laserową kolorową, parawan szkolny teatralny, stroje regionalne dla chłopców (10 sztuk spodni regionalnych, 10 sztuk koszul regionalnych) oraz  stroje regionalne dla dziewczynek (2 gorsety, 10 bluzek regionalnych).

Dyrektor Szkoły
Halina Dudzik

GALERIA

Najnowsze galerie

VIDEO PREZENTACJA Gminy Tymbark

Wirtualny spacer po Gminie Tymbark