• »

Wystawa ikon w tymbarskiej bibliotecePiątek, 15 grudnia 2017

Od 13 grudnia do 15 stycznia w tymbarskiej bibliotece można oglądać wystawę ikon Małgorzaty Stańdo, malowanych według ścisłych reguł ikonograficznych. Ikona jest dziełem sztuki, powstałym w modlitwie, niosącym w sobie symbolikę wypracowaną przez dziesiątki pokoleń. Oprócz bogactwa artystycznego posiada znacznie większe bogactwo duchowe. Często mówi się, że „ikona to modlitwa spojrzenia”. Ma ona pomagać każdemu z nas w modlitwie, a także pogłębić życie duchowe, poszerzyć jego horyzonty w spojrzeniu na Boga. „Cała sztuka ikon jest odpowiedzią na bezgraniczny ból istnienia – ten sam ból, który wyznaczony został w słowach Ewangelii”.

Zebranych gości na wernisażu powitała kierownik biblioteki, a następnie przedstawiła dorobek oraz ścieżkę artystyczną autorki prac. Potem zabrała głos sama artystka. Omówiła poszczególne ikony prezentowane na wystawie począwszy od ikon Pantokratora, poprzez Mandyliony aż po Matki Boże. Opowiedziała jak wygląda warsztat pisania ikon od przygotowania deski, nakładania 12 warstw gruntu, aż po cieniowanie. Do malowania używa się temper, przygotowywanych z naturalnych pigmentów oraz jajek i  białego wina  jako spoiwa. Po namalowaniu postaci, należy jeszcze opisać ikonę literami greckimi, aby było wiadomo, który święty jest  czczony. Ikon się nie podpisuje, gdyż uważa się, że sam artysta tego nie dokonał.

Podczas spotkania zabrał głos również Jan Plata, który nawiązał do kanonu ikon, czyli przedstawiania wizerunku świętych zgodnie z Pismem Świętym. Na zakończenie Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Jeż pogratulowała wspaniałych prac, podziękowała artystce i licznie zebranej publiczności za przybycie, a także złożyła życzenia z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. 

 

Małgorzata Stańdo
Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie o kierunku matematyka i zarządzanie w oświacie. Z zawodu jest nauczycielem matematyki o zainteresowaniach humanistycznych i plastycznych. Pracuje w Zespole Szkół w Jabłonce. Próbowała swoich sił w poezji, malowała na szkle i farbami olejnymi, ale najbardziej zachwyciła ją praca nad ikonami. Autorka ukończyła kurs ikonopisania u Karmelitów Bosych w Wadowicach, gdzie powstały jej pierwsze prace. Swój warsztat rozwijała również w Krakowie u Jezuitów pod opieką ojca Zygfryta Kotta i w krakowskiej cerkwi.
Jest autorką wielu ikon malowanych według ścisłych reguł ikonograficznych wzorowanych na ikonach bizantyjskich i starorosyjskich. Są wśród nich ikony Chrystusa Pantokratora (Wszechwładcy), Mandyliony (Święte Oblicze Chrystusa), Matki Boże. Najczęściej w jej pracach przewija się motyw Matki Bożej, która przytula Jezusa. Wiele ikon znajduje się w prywatnych zbiorach i w galerii w Orawskim Dworze w Zubrzycy Górnej. Swoje prace maluje i wystawia dla ludzi, którzy potrafią się zachwycić tą wyjątkową sztuką skłaniającą do modlitwy.

GALERIA

Najnowsze galerie

VIDEO PREZENTACJA Gminy Tymbark

Wirtualny spacer po Gminie Tymbark