• »

„Bezpieczna+” w SP w Zawadce cd.Czwartek, 28 grudnia 2017

W Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Zawadce w miesiącu grudniu 2017 r. w ramach programu „Bezpieczna +” zostały zrealizowane następujące zadania:

  • spotkanie z Kołem Gospodyń Wiejskich z Zawadki, dla uczniów klas I-III, którego celem było poznanie tradycji i zwyczajów bożonarodzeniowych;
  • przygotowanie przez uczniów klas I–III inscenizacji profilaktycznej promującej bezpieczeństwo oraz zaprezentowanie jej uczniom i rodzicom;
  • przygotowanie i zaprezentowanie społeczności lokalnej przedstawienia: Tradycje bożonarodzeniowe w góralskiej wiosce z udziałem uczniów klas IV-VII, rodziców i nauczycieli;
  • wykonanie plakatów i zaproszeń.

W przygotowanie scenografii i kostiumów do przedstawienia włączyli się rodzice i pracownicy Szkoły. W przedstawieniu wykorzystano stroje regionalne zakupione w ramach realizacji programu „Bezpieczna+”.

Podsumowaniem działań dotyczących realizacji programu „Bezpieczna +” był szkolny turniej wiedzy o bezpieczeństwie dla wszystkich uczniów klas I-VII oraz opracowanie specjalnego numeru gazetki szkolnej.

 

Zadania są współfinansowane ze środków otrzymanych za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego z budżetu państwa w ramach realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”

 

GALERIA

Najnowsze galerie

VIDEO PREZENTACJA Gminy Tymbark

Wirtualny spacer po Gminie Tymbark