• »

Informacja dla podmiotów sprzedających napoje alkoholoweWtorek, 02 stycznia 2018

Informujemy o obowiązku złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2017 oraz wniesienia stosownej opłaty za korzystanie z zezwolenia na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2018 roku ( zg. z ustawą o wychowaniu trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi art. 11. ust.4 i 7).

Wpłaty należy dokonywać na rachunek Urzędu Gminy Tymbark 47 8804 0000 0060 0018 4885 0012, prowadzony w Banku Spółdzielczym Limanowa oddział w Tymbarku lub przy użyciu karty płatniczej poprzez terminal znajdujący w sekretariacie Urzędu Gminy.

W przypadku niezłożenia oświadczenia w terminie do dnia 31 stycznia, przedsiębiorca może jeszcze dopełnić tego obowiązku w terminie 30 kolejnych dni wraz z jednoczesnym dokonaniem dodatkowej opłaty. Jej wysokość to 30% rocznej „podstawowej” opłaty za korzystanie z zezwoleń.

W załączniku przesyłamy oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2017 roku.

ZAŁĄCZNIKI

Najnowsze galerie

VIDEO PREZENTACJA Gminy Tymbark

Wirtualny spacer po Gminie Tymbark