• »

Bezpieczna+ w SP w PodłopieniuPoniedziałek, 08 stycznia 2018

Począwszy od  1 września 2017 roku w Szkole Podstawowej im. A. Mickiewicza w Podłopieniu rozpoczęto realizację Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – BEZPIECZNA +.

Duży wpływ na charakter zaplanowanych działań w ramach programu ma położenie naszej szkoły w otoczeniu górskim, częste wycieczki turystyczne oraz bliskie sąsiedztwo z ruchem ulicznym. Duży nacisk położono także na rozwijanie w dzieciach wrażliwości na drugiego człowieka i jego potrzeby (w sensie społeczności gminnej jak i szkolnej, klasowej).  Stąd działania wolontariatu oraz wspólne zabawy, dzięki czemu dzieci uczą się zdrowej rywalizacji, ale przede wszystkim integrują się niezależnie od wieku, płci czy narodowości. To pozwoliło zachować bezpieczny i przyjazny klimat w szkole, w której uczniowie dobrze się czują.

Udział w programie pozwolił wzbogacić wyposażenie szkoły w różne pomoce i sprzęt o wartości 8000 zł, które będą służyły uczniom naszej szkoły przez następnych wiele lat. Poniżej przedstawiamy realizacje programu w fotograficznym skrócie.                                             

        Jolanta Sopata - Dyrektor Szkoły

GALERIA

Najnowsze galerie

VIDEO PREZENTACJA Gminy Tymbark

Wirtualny spacer po Gminie Tymbark