• »

Bezpieczna+ w SP w TymbarkuCzwartek, 25 stycznia 2018

W grudniu 2017 r. Szkoła Podstawowa w Tymbarku zakończyła realizację Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach Bezpieczna +.

Planując działania w ramach programu, uwzględniliśmy różne aspekty zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa. Były to więc działania dotyczące m.in. bezpieczeństwa na drogach, w domu, bezpiecznego, zdrowego trybu życia, spędzania wolnego czasu, ale także umacniania więzi z Małą Ojczyzną.

W realizację zadań włączyła się Rada Rodziców, współpracowaliśmy także ze Strzelcem i  Stowarzyszeniem Remedium.

Na realizację zadań pozyskaliśmy kwotę 10 385 zł – w tym 2 077 zł wkładu własnego.

GALERIA

Najnowsze galerie

VIDEO PREZENTACJA Gminy Tymbark

Wirtualny spacer po Gminie Tymbark