• »

Utylizacja azbestuŚroda, 07 lutego 2018

Na terenie Gminy Tymbark, metodą spisu z natury, przeprowadzona została inwentaryzacja materiałów zawierających azbest. Na podstawie zebranych informacji zidentyfikowano 761 budynków mieszkalnych i gospodarczych pokrytych płytami azbestowo-cementowymi o łącznej masie 1078 ton. Zgodnie z Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu do roku 2032 należy usunąć i zutylizować wszystkie wyroby zawierające azbest zlokalizowane na terenie gminy.

W latach 2015-2017 zebrano i wywieziono na składowisko odpadów łącznie 178,6 ton eternitu, pochodzącego z demontażu pokryć dachowych z 76 budynków na łączną kwotę 102 465 zł. Poniżej przedstawiamy szczegółowe wykresy obrazujące proces utylizacji.

W tegorocznym budżecie Gmina Tymbark również zaplanowała środki finansowe na wywóz azbestu od mieszkańców, którzy planują wymianę pokrycia dachowego. Wnioski o odbiór wyrobów zawierających azbest pobrać można w Urzędzie Gminy w Tymbarku w pokoju nr 16.

 

 

 

Najnowsze galerie

VIDEO PREZENTACJA Gminy Tymbark

Wirtualny spacer po Gminie Tymbark