• »

XXXVI Sesja Rady Gminy TymbarkCzwartek, 08 lutego 2018

Serdecznie zapraszam na XXXVI Sesję Rady Gminy Tymbark, która odbędzie się w dniu 14 lutego 2018 r. (środa) o godz. 1600 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Tymbarku.
 

Porządek XXXVI Sesji Rady Gminy:

 1. Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie zmian zgłoszonych do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XXXIV i XXXV Sesji Rady Gminy.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy Tymbark z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tymbark 2018 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2018 i w uchwale budżetowej na 2018 rok nr XXXIV/201/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tymbark na rok 2018.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenie woli nabycia do gminnego zasobu nieruchomości gruntowej położonej w Zawadce.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Tymbark na lata 2018-2020.
 11. Podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tymbark w miejscowościach: Tymbark, Podłopień, Piekiełko, Zawadka i Zamieście.
 12. Podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Limanowskiego.
 13. Podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Limanowskiego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na 2018 r.
 15. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Tymbark na lata 2015-2017 za 2017 rok.
 16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 17. Wystąpienia zaproszonych gości.
 18. Wolne wnioski.
 19. Zakończenie obrad XXXVI Sesji Rady Gminy.

 

 

                                                                                                               Przewodnicząca Rady                                                                              
 /-/ Zofia Jeż

 

Najnowsze galerie

VIDEO PREZENTACJA Gminy Tymbark

Wirtualny spacer po Gminie Tymbark