• »

K O N K U R SPiątek, 23 lutego 2018

Urząd Gminy w Tymbarku i Jednostka Strzelecka nr 2007 im. kpt. Tadeusza Paolone ZS Strzelec OSW w Tymbarku są organizatorami konkursu z zakresu obrony cywilnej.

Pierwsze trzy osoby, które prawidłowo odpowiedzą na pytania konkursowe otrzymają nagrody rzeczowe (książkowe).

Odpowiedzi prosimy kierować na adres e-mail: r.nowak@tymbark.pl do dnia 28 lutego 2018 r.

 

Pytania:

  1. Kto jest szefem obrony cywilnej gminy?
  2. Podstawowymi jednostkami do wykonywania zadań obrony cywilnej są?
  3. Wymień dwa środki trujące o działaniu paralityczno-drgawkowym.
  4. Podaj pełną nazwę czasopisma Obrony Cywilnej, które ukazuje się w naszym kraju jako miesięcznik.
  5. Podaj 5 najważniejszych zadań obrony cywilnej.

 

Osoby biorące udział w konkursie prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania. Nagrody zostaną wysłane pocztą. Konkurs adresowany jest dla mieszkańców Gminy Tymbark.

 

Międzynarodowy Dzień Obrony Cywilnej obchodzony jest od 1972 r. i przypada na 1 marca. Obrona cywilna ma na celu ochronę ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury; ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny jak również w czasie pokoju. Ma na celu współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków. Szefem Obrony Cywilnej Kraju jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.

Robert Nowak

 

Najnowsze galerie

VIDEO PREZENTACJA Gminy Tymbark

Wirtualny spacer po Gminie Tymbark