• »

Podsumowanie zebrań wiejskichŚroda, 28 lutego 2018

W lutym bieżącego roku na terenie wszystkich miejscowości, wchodzących w skład Gminy Tymbark odbyły się zebrania wiejskie. Coroczne spotkania z Mieszkańcami mają na celu podsumowanie mijającego roku oraz przedstawieniu planów na przyszłość.

Tradycyjnie zebrania rozpoczynał sołtys danej wsi, który przywitał przybyłych na zebranie gości: Starostę Limanowskiego, Radnych Powiatowych, Wójta Gminy Tymbark, Radnych Gminnych, pracowników Urzędu Gminy w Tymbarku i Mieszkańców.

Kolejnym punktem było wystąpienie Wójta Gminy Tymbark – Pawła Ptaszka, który w formie prezentacji multimedialnej (do pobrania poniżej) przedstawił  informację z realizacji zadań społeczno-gospodarczych gminy za 2017 r. i budżet gminy na 2018 r.

Jako kolejni głos zabierali sołtysi, którzy przestawiali sprawozdanie Rady Sołeckiej z działalności za rok 2017. Później przystępowano do podjęcia uchwały w sprawie dysponowania środkami wydzielonymi z budżetu Gminy Tymbark na 2018 rok na potrzeby danego sołectwa.

Ważnym punktem sołeckich spotkań były wystąpienia przybyłych gości i wolne wnioski, kiedy to  Mieszkańcy mieli okazję, aby wypowiedzieć się na temat gminnych inwestycji czy  innych nurtujących ich zagadnień. Zwracano uwagę m.in. na oczekiwania Mieszkańców co do programów mających na celu wymianę pieców węglowych czy montaż instalacji fotowoltaicznych, wskazywano drogi gminne, które wymagają modernizacji. Poruszono także temat rozbudowy kanalizacji i odśnieżania dróg gminnych.

 

ZAŁĄCZNIKI

GALERIA

Najnowsze galerie

VIDEO PREZENTACJA Gminy Tymbark

Wirtualny spacer po Gminie Tymbark