• »

Umowa na rozbudowę wodociąguWtorek, 13 marca 2018

Podpisano umowę na realizację kolejnej bardzo ważnej inwestycji gminnej pn. Rozbudowa systemu wodociągowego i kanalizacyjnego w Gminie Tymbark – poprawa dostępu mieszkańców do infrastruktury wod-kan”. W wyniku procedury przetargowej jako wykonawcę zadania wybrano firmę Transwiertel Sp. z o.o. ze Świdnika.

 

Realizacja inwestycji podzielona została na dwa etapy pn.:

  • Budowa sieci wodociągowej w Zamieściu, zakres robót przewiduje wykonanie sieci wodociągowej o długość ok 6230 mb i ma na celu zaopatrzenie w wodę, ze zbiornika zlokalizowanego na „Górach Rysie”,  osiedli: Pasykówka, Skrzatki, Puty i Zagroda; na wysokości skrzyżowania w kierunku Słopnic planowane jest połączenie z istniejącym wodociągiem na osiedlu Sowy Tajdusie zasilanym ze zbiornika na osiedlu Tajdusie; jednocześnie inwestycja zakłada przebicie pod ciekiem wodnym „Słopniczanka”  i docelowe włączenie do istniejącego wodociągu biegnącego od Tymbarku przy osiedlu „Malarzówka”  i „Brodkówka”,
  • Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody w miejscowości Podłopień, zgodnie z zakresem robót wykonana zostanie m.in.: elewacja zewnętrzna budynku, wymieniony dach i pokrycie dachowe, wymieniona stolarka okienna i drzwiowa oraz drzwi wewnętrzne, odwodnienie budynku i przeróbka instalacji elektrycznej.

Termin rozpoczęcia inwestycji to marzec br. natomiast zakończenia sierpień br. Koszt  rozbudowy to blisko: 1 382 000 zł.

 

GALERIA

Najnowsze galerie

VIDEO PREZENTACJA Gminy Tymbark

Wirtualny spacer po Gminie Tymbark