• »

Zaproszenie na Sesję Rady GminyŚroda, 14 marca 2018

Serdecznie zapraszam na XXXVII Sesję Rady Gminy Tymbark, która odbędzie się w dniu 21 marca 2018 r. (środa) o godz. 1600 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Tymbarku.
 

 Porządek XXXVII Sesji Rady Gminy:

 1. Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie zmian zgłoszonych do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji Rady Gminy.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy Tymbark z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Tymbark na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic
  i numerów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Tymbark.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tymbark.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłat do zbiorowego zaopatrzenia w wodę
  i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tymbark.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielania pomocy finansowej w formie dotacji dla Miasta Nowy Sącz.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla przewoźników oraz zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 13. Wystąpienia zaproszonych gości.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zakończenie obrad XXXVII Sesji Rady Gminy

Przewodniczaca Rady
/-/ Zofia Jeż

 

 

Najnowsze galerie

VIDEO PREZENTACJA Gminy Tymbark

Wirtualny spacer po Gminie Tymbark