• »

Szkolenie zakończoneCzwartek, 15 marca 2018

Od 17 stycznia 2018 roku do 13 marca br. raz w tygodniu funkcjonariusze Wydziału Odwodowego (Reprezentacyjnego) Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu prowadzili szkolenia z zakresu musztry dla Strzelców będących uczniami klas mundurowych Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku.

Musztra - to ćwiczenia wojskowe, które uczą, jak przyjmować postawę zasadniczą i swobodną, oddawać honory, poruszać się z bronią i bez broni, formować szyki oraz zachowywać się w szyku i poza nim. Rozróżnia się musztrę indywidualną i zespołową pieszą oraz z pojazdami (wozami bojowymi). Musztra indywidualna przygotowuje żołnierza do wystąpień służbowych oraz do działania w zespole. Musztra zespołowa przygotowuje pododdziały i oddziały do wystąpień służbowych oraz działania w szyku pieszym i z pojazdami.

Zajęcia prowadzili funkcjonariusze: mł.chor. SG Piotr Górszczyk, mł.chor. SG Krzysztof Staniszewski, sierż.szt. SG Rafał Młynarczyk, sierż. SG Szymon Rybka, sierż. SG Rafał Marmuszewski.

Realizacja tego tak bardzo ważnego przedsięwzięcia szkoleniowego w jednostce tymbarskiego Strzelca była możliwa dzięki pomocy Komendanta KaOSG ppłk. SG Stanisława Laciugi i naczelnika Wydziału Odwodowego (Reprezentacyjnego) KaOSG ppłk. Krzysztofa Janusa. Za okazaną pomoc kadra i młodzież strzelecka oraz dyrekcja Zespołu Szkół im. KEN w Tymbarku składa serdeczne podziękowanie.

Robert Nowak

GALERIA

Najnowsze galerie

VIDEO PREZENTACJA Gminy Tymbark

Wirtualny spacer po Gminie Tymbark