• »

Komisja Budżetu i RolnictwaŚroda, 04 kwietnia 2018

Zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Bezpieczeństwa Publicznego wraz z Komisją Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Tymbark, które odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2018 roku o godzinie 1530 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Tymbarku.

 

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Rozpatrzenie pisma od Rady Nadzorczej Zakładu Gospodarki Komunalnej w Tymbarku.
  3. Sprawy bieżące.
  4. Wolne wnioski.
  5. Zakończenie obrad.

 Przewodniczący Komisji
 /-/ Marian Zimirski

 

 

Najnowsze galerie

VIDEO PREZENTACJA Gminy Tymbark

Wirtualny spacer po Gminie Tymbark