• »

Przebudowa boisk dofinansowanaPiątek, 06 kwietnia 2018

Informujemy, że Gmina Tymbark otrzymała dofinansowanie, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, na realizację inwestycji pn. Przebudowę boisk sportowych wraz z kompleksem rekreacyjnym przy Szkole Podstawowej w Tymbarku.

W ramach zadania zaplanowano przebudowę obiektów sportowych, w tym boiska sportowego wielofunkcyjnego oraz boiska do koszykówki, budowę obiektów małej architektury, siłowni zewnętrznej, placu zabaw, bieżni do biegu na 60 m, bieżni do skoku w dal oraz utwardzenie terenu i zagospodarowanie terenów zielenią.

Przewiduje się również utwardzenie powierzchni gruntu przy budynku szkoły, które obejmuje przebudowę placu utwardzonego (wyznaczenie jezdni oraz mini ronda), budowę miejsc postojowych dla samochodów osobowych, budowę chodnika, odwodnienie części terenu, ukształtowanie terenu i zieleni, budowę murku żelbetowego wraz z montażem poręczy z pochwytem dla niepełnosprawnych.

Wartość projektu to blisko 1 060 000 zł, przy czym kwota dofinasowania ze środków zewnętrznych wynosi:  793 210,02 zł

Termin zakończenia realizacji inwestycji to koniec grudnia 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI

GALERIA

Najnowsze galerie

VIDEO PREZENTACJA Gminy Tymbark

Wirtualny spacer po Gminie Tymbark