• »

Przetarg na rewitalizację ogłoszonyPiątek, 20 kwietnia 2018

Ogłoszony został przetarg na zadanie pn: Przebudowa boisk sportowych wraz z kompleksem rekreacyjnym przy Szkole Podstawowej w Tymbarku. Otwarcie ofert nastąpi 8 maja br. - informuje Wójt Gminy Paweł Ptaszek.

Planowany termin wykonania inwestycji to wrzesień 2018 roku,  a szacunkowa jej wartość  wynosi około 1 mln zł, przy czym kwota dofinansowania ze środków zewnętrznych (Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020) wynosi:  793  tys. zł  tj. 75% wartości zadania.

W ramach inwestycji wykonana zostanie przebudowa obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej w Tymbarku, w tym modernizacja boiska sportowego wielofunkcyjnego, boiska do koszykówki oraz budowa obiektów małej architektury, siłowni zewnętrznej, placu zabaw, bieżni do biegu na 60 m, bieżni do skoku w dal.

Kosztorys przewiduje także zagospodarowanie terenów zielonych oraz obejmuje modernizację placu (wyznaczenie jezdni oraz mini ronda), budowę miejsc postojowych dla samochodów osobowych, budowę chodnika, odwodnienie części terenu, ukształtowanie terenu i zieleni, budowę murku żelbetowego wraz z montażem poręczy z pochwytem dla niepełnosprawnych.

 Robert Nowak

 

       

 

GALERIA

Najnowsze galerie

VIDEO PREZENTACJA Gminy Tymbark

Wirtualny spacer po Gminie Tymbark