• »

Wybrano Dyrektora PrzedszkolaPoniedziałek, 07 maja 2018

24 kwietnia 2018 roku rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego im. Hansa Christiana Andersena w Tymbarku.

Konkurs został ogłoszony przez Wójta Gminy Tymbark dnia 21 marca 2018 roku. W ustalonym terminie do Urzędu Gminy wpłynęła jedna oferta.

Komisja konkursowa w jedenastoosobowym składzie tj. przedstawiciele gminy jako organu prowadzącego (3 osoby), a także przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny (3 osoby), rady rodziców (2 osoby), rady pedagogicznej (2 osoby) oraz związków zawodowych (1 osoba) zdecydowała o wyborze Pani Krystyny Kałużnej na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego im. Hansa Christiana Andersena w Tymbarku.

Pani Krystyna Kałużna, wieloletnia Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Tymbarku, zdobyła większość głosów komisji. Stanowisko dyrektora obejmie od dnia 1 września 2018 roku. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, kadencja dyrektora trwa maksymalnie pięć lat.

Małgorzata Dudziak

Najnowsze galerie

VIDEO PREZENTACJA Gminy Tymbark

Wirtualny spacer po Gminie Tymbark