• »

Nowe groby legionistówŚroda, 09 maja 2018

Dzięki hojności sponsorów Firm: KORAL z Nowego Sącza, FLORAD i UCHACZ z Podłopienia oraz osób prywatnych: Emilii Brown z Dervent AVE, Ewy Drabik i Jacka Atłasa – Jednostce Strzeleckiej nr 2007 im. kpt. Tadeusza Paolone ZS Strzelec OSW w Tymbarku wspólnie z Komendą Główną Związku Strzeleckiego Strzelec Organizacją Społeczno-Wychowawczą i Radnym Gminy Tymbark Jarosławem Oleksym, udało się odnowić dwa groby legionistów pochowanych na cmentarzy parafialnym w Tymbarku.

Pierwszy grób ppor. Jana Kordeczki, który w roku 1914 z grupą strzelców (drużyniaków) z Tymbarku wyruszył do Krakowskich Oleandrów, aby walczyć o Niepodległość Ojczyzny. W szeregi Legionów Piłsudskiego wstąpił 4 września 1914 roku, gdzie przydzielony został do 3. pp. Legionów Polskich. Od lutego 1915 roku służył w Komendzie Sztabowej – w plutonie sztabowym Komendy II Brygady, przydzielonym następnie do 3. pp. Legionów Polskich.

Dnia 5 lipca 1916 roku dostał się do niewoli rosyjskiej – notowany jako plutonowy. W roku 1918 został wykazany w 1. Polskim Legionie w Omsku (wschodnia Rosja) pod pseudonimem Płonczyński Stanisław, gdzie służył do sierpnia 1918 roku. W kwietniu 1919 roku wykazany w 2. Pułku Strzelców 3. Komp. 5. Dywizji Syberyjskiej jako podporucznik.

W maju 1933 roku za pracę w dziele odzyskania niepodległości, został odznaczony przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Ignacego Mościckiego Krzyżem Niepodległości.

Podporucznik Jan Kordeczka do roku 1939 kilka razy organizował jednostkę tymbarskiego Strzelca, pełniąc w niej funkcję dowódcy.

Drugi grób podchorążego Tadeusza Kopecia-Berdysza, pochodzącego prawdopodobnie z Nowego Sącza, uczestnika walk 2. i 4. P.P Legionów Polskich. Odznaczonego Krzyżem Czwartaków. W kronice parafialnej jest wzmianka, że do Tymbarku przysłano chorążego, Polaka (w mundurze austriackim), który tu miał werbować i ćwiczyć ochotników.

Jednostka Strzelecka nr 2007 im. kpt. Tadeusza Paolone ZS Strzelec OSW w Tymbarku, składa serdeczne podziękowanie sponsorom, dzięki którym na 100-lecie Odzyskania Niepodległości udało się odnowić miejsca spoczynku zasłużonych legionistów oraz wykonawcy robót Panu Grzegorzowi Kęsce.

Robert Nowak

GALERIA

Najnowsze galerie

VIDEO PREZENTACJA Gminy Tymbark

Wirtualny spacer po Gminie Tymbark