• »

Małopolskie Remizy 2018Czwartek, 10 maja 2018

Wniosek złożony przez Gminę Tymbark, w ramach tegorocznej edycji konkursu „Małopolskie Remizy 2018”, został zaakceptowany przez Samorząd Województwa Małopolskiego i na remont remizy OSP Tymbark została przyznana kwota w wysokości 41 560 zł.

Wartość robót budowlanych zaplanowano na kwotę 100 000 zł, w tym wnioskowano o kwotę dotacji w wysokości 50 000 złotych.

Pomimo zmniejszenia dotacji o 8 440 złotych wartość zadania i jego zakres nie ulegną zmianie. Jest to możliwe dzięki zwiększeniu pomocy finansowej przez Gminę Tymbark i Sołectwo Tymbark oraz dzięki środkom własnym OSP Tymbark.

W ramach zadania planowane jest dokończenie remontu garażu, dostawa i montaż trzech wyciągów spalin, malowanie elewacji i pomieszczeń wewnątrz remizy, remont ogrodzenia i płyty zewnętrznej.

Robert Nowak

GALERIA

Najnowsze galerie

VIDEO PREZENTACJA Gminy Tymbark

Wirtualny spacer po Gminie Tymbark