• »

Wójt odebrał pamiątkowy czekCzwartek, 10 maja 2018

Wczoraj, w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu, odbyło się spotkanie z beneficjentami konkursów „Ochrona zabytków Małopolski” oraz „KAPLICZKI MAŁOPOLSKI_2018” z terenu subregionu sadeckiego, podczas którego Pani Urszula Nowogórska – Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz Pan Leszek Zegzda – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego dokonali uroczystego wręczenia pamiątkowych czeków, informujących o otrzymanej dotacji z budżetu województwa małopolskiego. W imieniu Gminy Tymbark czek, gwarantujący dotację w wysokości 7 000 zł na realizację II etapu prac przy zagrożonej kamiennej kapliczce słupowej z 1904 roku z Zawadki, odebrał Wójt - Paweł Ptaszek.

Jak już informowaliśmy, renowację w/w obiektu rozpoczęto w roku 2017 (dofinansowanie w kwocie 5 000 zł, przy 5 000 zł wkładu własnego). W ramach zadania wykonano wówczas początkowe prace, mające na celu zahamowanie procesów destrukcji zagrożonej kapliczki, jak również przywrócenie jej pierwotnego wizerunku, a przez to jej walorów estetycznych i architektonicznych m.in. poprzez oczyszczenie detali prostych architektonicznych obiektu z różnego rodzaju zabrudzeń oraz warstw organicznych i mikrobiologicznych metodą suchego piaskowania.

II etap prac ma na celu zahamowanie dalszych procesów destrukcji zagrożonej kapliczki poprzez wykonanie prac konserwatorskich (konserwacji technicznej i estetycznej), wykonanie nowego fundamentu i ogrodzenia. Koszt całkowity II etapu to 25 700 zł w tym 7 000 pozyskane z budżetu województwa małopolskiego.

Przypomnijmy, że po raz pierwszy Gmina Tymbark przystąpiła do konkursu KAPLICZKA, ogłoszonego przez Województwo Małopolskie w roku 2016, kiedy to obiektem zgłoszonym do wykonania prac konserwatorsko-remontowych była kapliczka na osiedlu Kuligówka w Tymbarku, przedstawiająca modlitwę Chrystusa w Ogrojcu, zwana potocznie przez mieszkańców Aniołkiem na górach. Gmina Tymbark otrzymała wówczas wsparcie finansowe na remont wskazanego obiektu w kwocie 7 000 zł, przy całkowitym koszcie zadania w wysokości 17 100 zł - pozostałe środki pochodziły z budżetu Gminy Tymbark.

Wykonane prace restauratorskie i konserwatorskie, przywróciły pierwotny kształt kapliczki, przedstawiającej modlitwę Chrystusa w Ogrojcu, a przez to jej walory estetyczne i architektoniczne m.in. poprzez oczyszczenie obiektu z warstw organicznych, usunięcie warstwy białego cementu, dezynfekcja i dezynsekcję obiektu, impregnację wzmacniającą strukturę sztucznego kamienia, uzupełnienie ubytków formy rzeźbiarskiej, scalenie kolorystyczne uzupełnień z oryginałem.

 


 

Aniołek na górach.  Kapliczka wybudowana została w roku 1938 przez ówczesnych właścicieli działki, na której się znajduje. Legenda głosi, że w miejscu, gdzie zlokalizowany jest obiekt słychać było głos płaczących dzieci, a nocą widywano tam siwe konie. Po I wojnie światowej właściciele tamtejszych ziem, podczas prac polowych, wyorali szczątki ludzkich kości – prawdopodobnie była to mogiła dzieci i niemowląt, które zmarły na epidemię cholery, jaka zaatakowała mieszkańców Tymbarku i okolicznych wsi w XIX w. Chcąc uczcić odnalezione szczątki zebrano je i umieszczono w jednym miejscu, nad którym wybudowano wspomnianą kapliczkę.

 

Kamienna kapliczka słupowa z Zawadki wykonana została w 1904 roku z fundacji Stanisława i Anny Zapałów. Jest elementem unikalnej grupy wotywnych – bogato rzeźbionych kapliczek słupowych fundowanych od 4 ćw. XIX w. do 1 ćw. XX w. na terenie Gminy Tymbark. Wzniesiona została jako prośba o otrzymanie długo wyczekiwanego potomstwa – prośba została spełniona. W kapliczce zawarto bardzo bogaty program rzeźbiarski obejmujący figurę Matki Boskiej Różańcowej, Chrystusa upadającego pod Krzyżem, Chrystusa Ukrzyżowanego, wizerunki 5 świętych oraz Pietę.

Najnowsze galerie

VIDEO PREZENTACJA Gminy Tymbark

Wirtualny spacer po Gminie Tymbark