• »

XXXVIII Sesja Rady GminyPiątek, 18 maja 2018

Serdecznie zapraszam na XXXVIII Sesję Rady Gminy Tymbark, która odbędzie się w dniu 28 maja 2018 r. (poniedziałek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Tymbarku.
 

Porządek XXXVIII Sesji Rady Gminy:

 1. Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie zmian zgłoszonych do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji Rady Gminy.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy Tymbark z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tymbark.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2018 i w uchwale budżetowej na 2018 rok nr XXXIV/201/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tymbark.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu, podawania i spożywania napojów alkoholowych na terenie wsi Tymbark oraz wnoszenia tych napojów na teren organizowanych imprez rekreacyjnych w ramach „XXVII Dni Tymbarku”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielania dotacji celowej dla Szpitala Powiatowego w Limanowej imienia Miłosierdzia Bożego.
 11. Sprawozdanie z wykonania planu Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Tymbark za rok 2017.
 12. Ocena zasobów pomocy społecznej.
 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 14. Wystąpienia zaproszonych gości.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zakończenie obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy.

Przewodnicząca Rady

/-/ Zofia Jeż

 

Najnowsze galerie

VIDEO PREZENTACJA Gminy Tymbark

Wirtualny spacer po Gminie Tymbark