• »

Wójt przekazał instrumentyPoniedziałek, 21 maja 2018

W minioną sobotę, 19 maja, Strażacka Orkiestra Dęta Tymbarski Ton obchodziła jubileusz 25-lecia powstania. Uroczystości rocznicowe rozpoczęto spotkaniem przy Wadowickim Dębie Pamięci Jana Pawła II, znajdującym się w obrębie remizy OSP Tymbark, gdzie Orkiestra Jubilatka odegrała „Barkę”.

Kolejnym punktem sobotniego spotkania była Msza Święta w intencji  nieżyjących członków i założycieli Orkiestry oraz czynnych członków Orkiestry, której przewodniczył i podczas której kazanie wygłosił, Powiatowy Kapelan Strażaków ks. Stanisław Kaczka. Po zakończonym nabożeństwie ks. Józef Waśniowski złożył wyrazy wdzięczności członkom Orkiestry, za wieloletnią posługę w Sanktuarium w Pasierbcu i przekazał na ręce kierownika Orkiestry Ryszarda Gawrona obraz, przedstawiający Matkę Bożą Pocieszenia.

Następnie uczestnicy uroczystości udali się na tymbarski rynek, gdzie nastąpiło symboliczne przekazanie Strażackiej Orkiestrze Dętej Tymbarski Ton dwóch instrumentów: tuby oraz saksofonu, ufundowanych z okazji jubileuszu przez Samorząd Gminy Tymbark, którego na ręce Prezesa OSP Pana Stanisława Przybylskiego dokonał Wójt Gminy Tymbark Paweł Paszek.

Niespodzianką przygotowaną dla członków Tymbarskiego Tonu,  był okolicznościowy występ dzieci z Przedszkola Samorządowego im. Hansa Christian Andersena w Tymbarku, które z radością zaprezentowały taniec mażoretek i piosenkę o orkiestrze dętej.

Na zakończenie tej części uroczystości Orkiestra odegrała poloneza Wojciecha Kilara, a następnie przemaszerowano do remizy strażackiej.

Okolicznościowe spotkanie rozpoczęto chwilą ciszy, a następnie modlitwą za zmarłych założycieli i członków Orkiestry. Prezes OSP Pan Stanisław Przybylski przywitał przybyłych gości: kapłanów, władze straży, Jana Puchałę – Starostę Limanowskiego (ale też członka Tymbarskiego Tonu od początku jego działalności), władze samorządowe: Przewodniczącą Rady Gminy Panią Zofię Jeż, Wójta Gminy Tymbark Pawła Ptaszka oraz Radnych. Następnie przywitał członków Orkiestry: byłych i obecnych, byłego kapelmistrza Ryszarda Przechrztę i obecnego Andrzeja Głowę oraz kierownika Orkiestry Ryszarda Gawrona. 

Starosta Limanowski Jan Puchała, członek honorowy OSP, przytoczył kilka faktów z historii Orkiestry i wspomniał osoby, dzięki którym Orkiestra powstała i działa do dziś. Starosta uhonorował w uznaniu za zasługi Stanisława Przybylskiego, natomiast Członkom orkiestry wręczył okolicznościowe grawertony.

Zarząd tymbarskiej OSP upominkami uhonorował także osoby zasłużone i wspierające jednostkę. "Specjalną nagrodę", jako przedstawiciel władzy samorządowej, otrzymał Wójt Gminy Tymbark Paweł Ptaszek, który podziękował Orkiestrze za 25 lat służby i czynny udział w życiu społeczności lokalnej poprzez uczestnictwo w uroczystościach kulturalnych, religijnych i patriotycznych. Szczególne podziękowania skierował do Tymbarskiego tonu za Tymbarskiego Poloneza dla Niepodległej, który mógł się odbyć m.in. dzięki Orkiestrze. Wójt wręczył listy gratulacyjne Panu Andrzejowie Głowie oraz Panu Ryszardowi Gawronowi. 

Życzenia Jubilatom złożyła także Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Jeż, która podziękowała i złożyła gratulacje w imieniu Rady Gminy Tymbark, odczytując list, podkreślający dużą rolę Orkiestry w życiu kulturalnym gminy. 

Do życzeń dołączyli się również: Kapelan OSP ksiądz Stanisław Kaczka, który odczytał okolicznościowy list, nadesłany przez Kapelana Małopolski ks. Władysława Kuliga oraz st. brygadier  Grzegorz Janczy.

Na koniec Prezes OSP Stanisław Przybylski podziękował tymbarskiej parafii za wsparcie, w postaci umożliwienia przeprowadzenia zbiórek, dzięki którym zostały już zakupione cztery instrumenty.

 

fot. Roland Mielnicki

GALERIA

Najnowsze galerie

VIDEO PREZENTACJA Gminy Tymbark

Wirtualny spacer po Gminie Tymbark