• »

Sukces naukowy PaulinyPoniedziałek, 21 maja 2018

Uczennica Szkoły Podstawowej im. Józefa Marka w Tymbarku, Paulina Juszczak z klasy IIIb gimnazjum, została laureatką konkursu geograficznego organizowanego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty.
Uroczyste podsumowanie i zakończenie konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2017/2018 odbyło się 11 kwietnia w auli Uniwersytetu Pedagogicznego W Krakowie. Na uroczystość zostali zaproszeni uczniowie – laureaci konkursów, ich rodzice, opiekunowie, którzy przygotowywali tych uczniów do konkursów. Spotkanie prowadził dr Tomasz Rachwał – Dyrektor Instytutu Geografii na UP. Wśród zaproszonych gości byli: Pani Halina Cimer – Małopolski Wicekurator Oświaty, prof. UP dr hab. Józef Żychowski – Prezes Polskiego Towarzystwa Geograficznego.
W obecności innych wyróżnionych gimnazjalistów Paulina otrzymała dyplom potwierdzający zdobycie tytułu laureata wraz z gratulacjami z rąk Pani Wicekurator Oświaty. Następnie laureaci, rodzice i nauczyciele otrzymali wiele gratulacji od organizatorów konkursów przedmiotowych i zaproszonych gości. W swoich przemówieniach podkreślali, że kuratoryjne konkursy przedmiotowe to zawody najwyższej rangi, cieszą się one największym prestiżem, ale są to jednocześnie konkursy o największym stopniu trudności.

Celem konkursu było rozwijanie ciekawości poznawczej uczniów oraz rozwijanie ich uzdolnień geograficznych. Jego temat w tym roku szkolnym brzmiał: „Poznajemy procesy klimatyczne i zjawiska pogodowe w Polsce i na świecie oraz ich wpływ na działalność człowieka”.
Konkurs składał się z trzech etapów: szkolnego, w którym brało udział około 4 tysięcy uczniów, rejonowego, gdzie zakwalifikowało się około 800 osób oraz wojewódzkiego, gdzie z zadaniami zmagało się 120 osób, spośród których wyłoniono 23 najlepszych, którzy otrzymali zaszczytny tytuł laureata.
Po uroczystości wręczenia dyplomów dr Michał Apollo wygłosił referat nt. „Świat w twojej dłoni”. Zachęcał uczniów do dalszych kreatywnych działań w dziedzinie nauki. Po wykładzie można było zamienić kilka słów z prowadzącym, który chętnie odpowiadał na pytania młodych uczniów.

Uroczystość była ogromnym przeżyciem zarówno dla uczniów, jak i osób im towarzyszących.
Zdobywając tytuł laureata Paulina została zwolniona z pisania egzaminu gimnazjalnego z zakresu przedmiotów przyrodniczych, uzyskując maksymalną liczbę punktów, uzyska też dodatkowe punkty podczas rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej oraz oczywiście stopień celujący z geografii na świadectwie ukończenia gimnazjum.

Opiekunem naukowym Pauliny był nauczyciel SP Tymbark mgr Michał Miśkowiec.

GALERIA

Najnowsze galerie

VIDEO PREZENTACJA Gminy Tymbark

Wirtualny spacer po Gminie Tymbark