• »

Rozpoczęto prace przy stacji uzdatniania wodyCzwartek, 24 maja 2018

Rozpoczęły się prace przy przebudowie budynku stacji uzdatniania wody w Podłopieniu, zaopatrującej większą część mieszkańców naszej Gminy. Inwestycja jest jednym z etapów dużej inwestycji gminnej pn. Rozbudowa systemu wodociągowego i kanalizacyjnego w Gminie Tymbark – poprawa dostępu mieszkańców do infrastruktury wod-kan, której wykonawcą, wyłonionym w drodze przetargu, jest Transwiertel Sp. z o.o. ze Świdnika.

Przypomnijmy, że zgodnie z zakresem robót wykonana zostanie m.in.: elewacja zewnętrzna budynku, wymieniony dach i pokrycie dachowe, wymieniona stolarka okienna i drzwiowa oraz drzwi wewnętrzne, odwodnienie budynku i przeróbka instalacji elektrycznej. Wymieniony zostanie także chlorator, zbiorniki filtracyjne i osprzęt hydroforni oraz zamonowane lampy UV.

Przewidywany termin zakończenia prac to sierpień br. Koszt realizacji tego etapu rozbudowy to blisko: 435 151  zł.

GALERIA

Najnowsze galerie

VIDEO PREZENTACJA Gminy Tymbark

Wirtualny spacer po Gminie Tymbark