• »

Zaproszenie na Komisję RolnictwaPiątek, 25 maja 2018

Zapraszam na posiedzenie Komisji Rolnictwa,Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Tymbark, które odbędzie się w dniu 29 maja 2018 roku o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Tymbarku.

 

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Zaopiniowanie regulaminu gminnego konkursu  "Piękno wokół nas".

3. Wolne wnioski.

4. Zakończenie obrad.

 

                                                                                               Przewodniczący Komisji

                                                                                               /-/  Zbigniew Papież

Najnowsze galerie

VIDEO PREZENTACJA Gminy Tymbark

Wirtualny spacer po Gminie Tymbark