• »

Gminny Konkurs CzytelniczyWtorek, 05 czerwca 2018

29 maja 2018 r. w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Zawadce odbył się Gminny Konkurs Czytelniczy, w którym uczestniczyło 7 uczniów klas IV-V oraz 8 uczniów klas: VI-VII ze szkół podstawowych z terenu Gminy Tymbark.

Celem konkursu było przede wszystkim rozbudzanie pasji czytelniczych oraz popularyzacja wartościowej literatury dla dzieci i młodzieży. Konkurs został przeprowadzony w formie testu z podziałem na kategorie poszczególnych klas IV–V i VI–VII. Uczestnicy mieli za zadanie wykazać się znajomością treści powieści Roald Dahl „Matylda” (uczniowie klas: IV-V) lub powieści Agaty Christie „Dwanaście prac Herkulesa”(uczniowie klas: VI-VII).

Zwycięzcami Gminnego Konkursu Czytelniczego zostali:

w kategorii klas: IV-V

I miejsce Wiktoria Grzegorzek - uczennica Szkoły Podstawowej im. Józefa Marka w Tymbarku;

II miejsce Edyta Kordeczka - uczennica Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Zawadce

III miejsce Ewelina Ślazyk - uczennica Szkoły Podstawowej im.T. Kościuszki w Zawadce

 

w kategorii klas: VI-VII

I miejsce Beata Kulpa - uczennica Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Podłopieniu

II miejsce Patryk Sporek - uczeń Szkoły Podstawowej im. J .Marka w Tymbarku

III miejsce Jakub Śmiech - uczeń ze Szkoły Podstawowej im. J. Marka w Tymbarku

 

 Laureaci I, II, III miejsca obu kategorii wiekowych oraz wszyscy uczestnicy z rąk Pana Wójta dra Pawła Ptaszka otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Gminną Komisję ds. Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy w Tymbarku.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i wszystkim uczniom, którzy wykazali się wysokim poziomem wiedzy na temat przeczytanych powieści.

Dziękujemy również wszystkim nauczycielom za trud włożony w przygotowanie uczniów do konkursu.

 

GALERIA

Najnowsze galerie

VIDEO PREZENTACJA Gminy Tymbark

Wirtualny spacer po Gminie Tymbark