• »

Zaproszenia na Komisje Rady GminyPiątek, 08 czerwca 2018

Zapraszam na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Tymbark które odbędzie się w dniu 8 czerwca 2018 roku (piątek) o godzinie 1500 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Tymbarku.

 

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Rozpatrzenie pisma mieszkańców osiedla Podwisiołki – wyjazd na posesję.
  3. Wolne wnioski.
  4. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji

/-/ Zbigniew Papież

 


 

Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tymbark które odbędzie się w dniu 11 czerwca 2018 roku (poniedziałek) o godzinie 1500 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Tymbarku.

 

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przygotowanie materiałów do sporządzenia wniosku o udzielenie absolutorium.
  3. Wolne wnioski.
  4. Zakończenie obrad.

Przewodniczący  Komisji
/-/ Marian Zimirski

Najnowsze galerie

VIDEO PREZENTACJA Gminy Tymbark

Wirtualny spacer po Gminie Tymbark