• »

Wyróżnienia dla rolnikówWtorek, 12 czerwca 2018

W dniach 9-10 czerwca w Szczyrzycu, odbyła się XII Krajowa Wystawa Czerwonego Bydła Polskiego. W imprezie uczestniczyli wystawcy ciągników, maszyn rolniczych, instytucje i agencje zajmujące się obsługą rolnictwa oraz hodowcy czerwonego bydła polskiego, owiec i królików.

Wśród wystawców byli również rolnicy z terenu naszej gminy: Alicja Bokowy, Mirosław Staniszewski z Zawadki, Paweł Poręba z Zamieścia i Czesław Kuc z Podłopienia (Radny Gminy Tymbark), z którymi do Szczyrzyca udał się Gospodarz Gminy Tymbark Paweł Ptaszek.

Podczas wystawy hodowcy czerwonego bydła polskiego zaprezentowali najlepsze sztuki bydła, wśród których zwierzęta naszych rolników otrzymały wysokie oceny członków komisji.

  • w kategorii jałowice w wieku 12-16 miesięcy pierwszą nagrodę otrzymała Pyza z gospodarstwa Pawła Poręby,
  • w kategorii jałowice w wieku 17-21 miesięcy tytuł czempiona otrzymała Bajka z gospodarstwa Mirosława Staniszewskiego,
  • w kategorii krowy w I laktacjiprogram ochrony zasobów genetycznych pierwszą nagrodę otrzymała Linka z gospodarstwa Alicji Bokowy,
  • w kategorii krowy w IV i V laktacjiprogram ochrony zasobów genetycznych tytuł wiceczempiona otrzymała Luneta z gospodarstwa Alicji Bokowy, w tej samej kategorii tytuł czempiona otrzymała Fide z gospodarstwa Czesława Kuca,
  • w kategorii krowy w VI i wyższej laktacji, pierwszą nagrodę otrzymała Nala z gospodarstwa Czesława Kuca,
  • super czempionem wystawy w programie ochrony zasobów genetycznych została wybrana krowa Fide z gospodarstwa Czesława Kuca,
  • w kategorii krowy w VI i wyższej laktacji tytuł czempiona otrzymała POLA z gospodarstwa Pawła Poręby.

Rolnikom składamy serdeczne gratulacje

Robert Nowak

fot. UG Jodłownik

GALERIA

Najnowsze galerie

VIDEO PREZENTACJA Gminy Tymbark

Wirtualny spacer po Gminie Tymbark