• »

Dotacja na remont drogi ,,Sołtystwo"Środa, 13 czerwca 2018

Mam zaszczyt poinformować, że Gmina Tymbark otrzymała dofinansowanie z Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej na zadanie polegające na remoncie drogi „Sołtystwo” łączącej Tymbark z drogą krajową w Zamieściu.

Zakres zadania obejmie ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej, ułożenie korytek oraz remont odwodnienia i poboczy na odcinku prawie 1 km. Wniosek na realizację powyższej inwestycji został wysoko oceniony przez Małopolski Urząd Wojewódzki z uwagi na przyczynienie się do poprawy bezpieczeństwa, a także ułatwienie dojazdu do Tymbarku i zakładów pracy, co odpowiada celom rządowego programu jakim jest wzrost dostępności komunikacyjnej do centrów gospodarczych oraz konkurencyjności w wymiarze lokalnym.

Koszt całego zadania to 316 tys. zł, w tym wartość otrzymanego dofinansowania ze środków rządowych wynosi 217 tys.

Jednocześnie informuję, iż na ostatnią sesję Rady Gminy skierowałem wniosek o zabezpieczenie udziału własnego Gminy na sfinansowanie wyżej wymienionego zadania jednak Rada Gminy na wniosek Przewodniczącej Pani Zofii Jeż odmówiła zabezpieczenia wystarczających środków własnych na realizację zadania.

W związku z powyższym, informuję, iż na sesję Rady Gminy zostanie skierowany ponowny wniosek o zabezpieczenie środków na sfinansowanie wkładu własnego z uwagi na pozyskanie dotacji.

Wobec powyżej opisanej sytuacji jaka miała miejsce na sesji Rady Gminy zwracam się do wszystkich Radnych Rady Gminy o współdziałanie i współpracę w procesie pozyskiwania przez Gminę Tymbark środków zewnętrznych, co przełoży się z korzyścią dla interesu naszej całej wspólnoty samorządowej.

Paweł Ptaszek
Wójt Gminy Tymbark

GALERIA

Najnowsze galerie

VIDEO PREZENTACJA Gminy Tymbark

Wirtualny spacer po Gminie Tymbark