• »

Tymbarska podstawówka będzie miała nowe boiska wraz z kompleksem rekreacyjnymWtorek, 03 lipca 2018

Wczoraj, 2 lipca, w Urzędzie Gminy Tymbarku podpisano umowę na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa boisk sportowych wraz z kompleksem rekreacyjnym przy Szkole Podstawowej w Tymbarku. Wykonawcą robót budowlanych, wyłonionym w ramach przetargu jest firma ADA-LIGHT Sp. z o.o.

W ramach inwestycji wykonana zostanie przebudowa obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej w Tymbarku, w tym modernizacja boiska sportowego wielofunkcyjnego, boiska do koszykówki oraz budowa obiektów kompleksu rekreacyjnego, w tym siłowni zewnętrznej, placu zabaw, bieżni do biegu na 60 m, bieżni do skoku w dal. Projekt przewiduje także zagospodarowanie terenów zielonych oraz obejmuje modernizację placu (wyznaczenie jezdni oraz mini ronda), budowę miejsc postojowych dla samochodów osobowych i  budowę chodnika.

Wartość inwestycji to blisko 1,18 mln zł, przy czym kwota dofinansowania ze środków zewnętrznych (Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020) wynosi 793 tys zł.

ZAŁĄCZNIKI

GALERIA

Najnowsze galerie

VIDEO PREZENTACJA Gminy Tymbark

Wirtualny spacer po Gminie Tymbark