• »

Remont remizy i zakup sprzętu dofinansowanePoniedziałek, 06 sierpnia 2018

W miniony piątek, 3 sierpnia 2018 roku, w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie odbyło się uroczyste wręczenie umów dla jednostek OSP z naszego regionu na dofinansowanie zadań w ramach konkursów Bezpieczna Małopolska oraz Małopolskie Remizy.

Na dofinansowanie zakupu nowoczesnych  samochodów, sprzętu ratowniczego i odzieży ochronnej oraz modernizację i przebudowę remiz samorząd województwa małopolskiego przeznaczył w tym roku ponad 5,2 mln zł, z czego niemal 3 mln na remonty remiz, a ponad 2,2 mln zł na zakup samochodów i sprzętu. Dzięki tym środkom pomoc finansowa trafiła do 258 małopolskich jednostek OSP.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Gminy Tymbark: Stanisław Przybylski – Prezes OSP Tymbark oraz Stanisława Kaptur – Sekretarz Gminy, którzy z rąk Członka Zarządu Województwa Małopolskiego Grzegorza Lipca i Przewodniczącej Sejmiku Województwa Małopolskiego Urszuli Nowogórskiej, odebrali dwie umowy, w ramach których tymbarska OSP za pośrednictwem Gminy Tymbark (jako beneficjenta), otrzymała dofinansowanie na realizację następujących działań:

  • w ramach konkursu Małopolskie remizy na remont remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Tymbarku w kwocie: 41 560,00 zł (przy koszcie całkowitym 100 000,00 zł); zakres zadania obejmuje m.in wykonanie remontu garażu, remontu ogrodzenia i murów przy schodach, remontu zewnętrznego zadaszenia i izolacji pionowej części fundamentów, remontu pomieszczeń na I piętrze remizy oraz gruntowanie i malowanie elewacji;
  • w ramach konkursu Bezpieczna Małopolska na zakup odzieży ochronnej do zadań bojowych: ubrań specjalnych, hełmów, rękawic itp. w kwocie: 5 278,00 zł (przy koszcie całkowitym 10 556,00 zł).

 

fot. www.malopolska.pl

GALERIA

Najnowsze galerie

VIDEO PREZENTACJA Gminy Tymbark

Wirtualny spacer po Gminie Tymbark