• » Informujemy, że od dnia 8 czerwca br. Urząd Gminy w Tymbarku przywraca pełną bezpośrednią obsługę klientów. Urząd jest czynny w dotychczasowych godzinach pracy przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi. Każda osoba wchodząca do budynku będzie musiała dokonać obowiązkowej dezynfekcji rąk i posiadać środki ochrony osobistej w postaci maseczki, szalika bądź chusty. Na korytarzach bardzo prosimy o zachowanie bezpiecznej odległości 2 metrów.

Postęp prac przy gminnych inwestycjachPiątek, 24 sierpnia 2018

Remont drogi „Sołtystwo” w Tymbarku

 

Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody w Podłopieniu

 

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych „Zimna Woda” w Tymbarku

 

Budowa chodnika wraz z zatokami autobusowymi przy drodze powiatowej Piekiełko – Tymbark od drogi gminnej „Na Stoku” do drogi gminnej „Kopana Droga” w miejscowości Tymbark

 

Budowa drogi gminnej pn. "Kwaśniakówka" w miejscowości Tymbark i Podłopień

 

Przebudowa boisk sportowych wraz z kompleksem rekreacyjnym przy Szkole Podstawowej w Tymbarku

Najnowsze galerie

VIDEO PREZENTACJA Gminy Tymbark

Wirtualny spacer po Gminie Tymbark