• »

Gmina przystąpiła do projektu kompetencje cyfroweŚroda, 12 września 2018

Gmina  przystąpiła do projektu kompetencje cyfrowe

     Jest to przedsięwzięcie dofinansowane w ramach konkursu grantowego „ e-Xtra „ Kompetentni – Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa małopolskiego i świętokrzyskiego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej – Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie.

     Celem głównym realizowanego projektu będzie wzrost kompetencji cyfrowych dla 36 mieszkańców Gminy Tymbark w wieku 25 – 74 lata w tym dwóch mieszkańców z niepełnosprawnościami w tej samej grupie wiekowej.

     W przedsięwzięcie zaangażowanych będzie dwóch instruktorów, którzy szkolenia prowadzić będą w Szkole Podstawowej w Tymbarku. Szkolenia obejmować będą tematykę : Rodzic w sieci oraz Moje finanse i transakcje w sieci.

   Listy rekrutacyjne ogłaszane będą na stronie Urzędu Gminy, a planowany termin realizacji projektu to rok 2019. Uczestnicy projektu zostaną poinformowani telefonicznie o zakwalifikowaniu się do projektu i terminach szkoleń.

GALERIA

Najnowsze galerie

VIDEO PREZENTACJA Gminy Tymbark

Wirtualny spacer po Gminie Tymbark